Zastosowanie nowoczesnych i solidnych zabezpieczeń

Poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektów o konstrukcji nośnej wykonanej ze stali zwiększa się poprzez odpowiednio prowadzone działania prewencyjne. Oprócz tego możliwa jest ich poprawa poprzez zastosowanie czynnych oraz biernych środków ochrony, które mają za zadanie zmniejszenie skutków oddziaływania termicznego, jakie występuje w czasie pożaru. Jakie są rodzaje biernych środków ochrony i czy są one skuteczne?

Stosujemy zabezpieczenie R120

solidne zabezpieczenie R120Konstrukcje stalowe w czasie pożaru stosunkowo szybko mogą osiągnąć wysokie temperatury w przekroju poprzecznym. W takim wypadku, w wyniku oddziaływania podwyższonych temperatur ma miejsce degradacja właściwości mechanicznych stali. Istotne jest, że oprócz nielicznych wyjątków, większość konstrukcji stalowych ma niską nośność ogniową R. Z tego powodowy na etapie projektowania takich konstrukcji, konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków ograniczających ryzyko występowania zagrożenia. Warto wybierać wyłącznie solidne zabezpieczenie R120. W większości przypadków niezbędne jest wydłużenie czasu, w jakim konstrukcja będzie dochodziła do krytycznej temperatury, co powoduje zwiększenie odporności ogniowej przy zastosowaniu osłony izolującej. Producenci oferowanych wyrobów ogniochronnych gwarantują, iż stosowane określonych rodzajów izolacji, przy odpowiednim parametrze grubości, pozwoli na uzyskanie oczekiwanej ognioodporności. Metoda ta stosowana jest zwykle w momencie projektowania prostych budynków, w których wymagany poziom bezpieczeństwa jest prosty do osiągnięcia oraz wdrożenia. Jedną z najpowszechniejszych metod zabezpieczenia są powłoki przeciwpożarowe, które są nakładane natryskowo. Stosowanie metody natrysku pozwala na zabezpieczenie ogniochronne elementów konstrukcji stalowych w klasie od R15 do R240. Stosowane są one głównie w obiektach magazynowych, przemysłowych oraz budynkach, które mają konstrukcję szkieletową. Ze względów estetycznych często izolacja jest maskowana ekranami albo sufitami wykończeniowymi.

Największą zaletą natryskowych powłok ogniochronnych jest łatwość nakładania oraz możliwość łatwego dopasowania się do elementu stalowego. Głównym materiałem produkowanych natryskowych ogniochronnych izolacji jest zaprawa na kruszywie, która w czasie działania wysokiej temperatury pęcznieje. Możliwe jest także zabezpieczenie stalowych konstrukcji przy pomocy płyt z wełny mineralnej, która osiąga odporność ogniową do R210.