Zabezpieczenie imprezy masowej

Imprezy masowe były najbardziej wymagającymi eventami do zabezpieczenia, wymagającymi dokładnego planowania i zabezpieczenia. Sama ilość uczestników często ograniczała możliwości personelu ochrony, wymuszając kompromis pomiędzy przeciwdziałaniem zdarzeniom niepożądanych, a minimalizowaniem ich skutków.

Skuteczna ochrona dużych imprez plenerowych

Ochrona imprez masowychNajbardziej podstawowym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa na dużych imprezach była oczywiście fizyczna obecność licencjonowanych pracowników ochrony na samej imprezie. Dzięki temu, ochrona imprez masowych polegała głównie na obserwacji uczestników i reagowaniu na powstałe zdarzenia. Jednak ilość uczestników takich imprez ogromnie przewyższała liczbę personelu ochrony, dlatego środki komunikacji były tam niezbędnym narzędziem, pozwalającym na lepszą koordynację działań pomiędzy poszczególnymi ochroniarzami, pracującymi na terenie imprezy. Gdy obiekt lub miejsce, na którym dany event był organizowany posiadało taką możliwość, zazwyczaj montowany zostawał tam system monitorowania wizyjnego, obsługiwany przez operatora który pełnił również funkcję dyspozytora. Taki system pozwalał na dokładniejszą obserwację całego terenu imprezy, a dzięki urządzeniom komunikacji, pozwalał na jeszcze sprawniejszą reakcję na powstałe zdarzenia, lub próbę przeciwdziałania w razie potrzeby.

Oprócz monitorowania publiczności, ochrona na takowych imprezach zwykle uniemożliwiała dostęp do pomieszczeń technicznych i wszelkich miejsc zamkniętych dla osób postronnych. Współpraca z policją była na takich imprezach niezbędna, dlatego też do dyspozycji kierownika personelu ochrony zwykle była oddawana linia awaryjna, do wykorzystania w razie jakiegokolwiek zajścia wymagającego interwencji funkcjonariuszy.