Z czego tworzone są folie typu Flowpack?

Końcowym etapem produkcji żywności jest jej zapakowanie, które obecnie odbywa się zazwyczaj w sposób automatyczny. Właściwe zapakowanie żywności ma duże znacznie dla jej trwałości i czasu, w którym będzie ona przydatna do spożycia. Z tego względu obecnie do pakowania żywności wykorzystywane są różnego rodzaju folie.

Czym jest folia flowpack?

transparentne folie flowpackProdukcja żywności składa się z wielu etapów, a ostatnim jest jej zapakowanie. Produkty spożywcze ze względu na swoją specyfikę, muszą być zapakowane w odpowiedni sposób, łącząc odpowiednią ochronę z obojętnością opakowania dla składu chemicznego żywności. Sytuację utrudnia fakt, że obecnie żywność pakowana jest automatycznie, z wykorzystywaniem maszyn. Wszystkie te wymogi spełniają specjalne folie spożywcze, takie jak transparentne folie flowpack. Ten rodzaj opakowań jest obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych, a jest to spowodowane faktem, że doskonale współpracują one z maszynami używanymi do pakowania żywności. Z tego też względu, folie flowpack są powszechnie używane przez największych producentów żywności. Aby używać folii tego typu potrzebna jest specjalna maszyna, od której ten sposób pakowania wziął swoją nazwę, czyli flowpack. Maszyna ta może być używana do pakowania pojedynczych produktów, jak i całej partii. Pakowanie przebiega w ten sposób, że folia jest z jednej strony zgrzewana, a następnie do utworzonej w ten sposób „kieszeni” wkłada się albo pojedynczy produkt, albo całą partie produktów. Następnie zgrzewa się drugi koniec folii i odcina w ten sposób utworzone opakowanie. Warto dodać, że proces pakowania z wykorzystywaniem tej folii jest w pełni automatyczny i przebiega bez udziału człowieka. Dzięki temu, wykorzystując folię flowpack możliwe jest znaczące przyśpieszenie terminu realizacji produkcji danych produktów. Folie flowpack są wykorzystywane powszechnie miedzy innymi do pakowania wędlin, czy drobnych produktów spożywczych. Do produkcji folii flowpack wykorzystywane są zazwyczaj obojętne dla żywności laminaty, takie jak PE czy PET.

Obecnie do pakowania produktów spożywczych wykorzystywane są najczęściej różnego rodzaju folie oraz laminaty. Jest to spowodowane faktem, że najlepiej współpracują one z maszynami do automatycznego pakowania żywności. Dodatkowo warto wspomnieć o neutralności tych laminatów względem przechowywanej w nich żywności.