Ważne elementy placu budowy

Odpowiednie zorganizowanie placu budowy jest kluczowym etapem inwestycji, jednak jego prawidłowe przygotowanie może nie okazać się wcale takie łatwe jakby się mogło nam zdawać. Od tego jak rozplanujemy teren budowy zależeć będzie to jak sprawnie i szybko będzie przebiegać sama budowa jak i to jaki ostatecznie będzie jej koszt. O czym zatem należy pamiętać rozplanowując teren budowy? Odpowiedzi na to pytanie postaramy się udzielić w poniższym artykule.

Teren budowy – formalności

budowa domuFakt, że teren budowy jest miejscem w którym odbywają się wszystkie prace budowlane, transport materiałów budowlanych jak i ich rozładunek sprawia, że wymaga on odpowiedniego rozplanowania, jednak zanim przejdziemy do omawiania kwestii praktycznych związanym z planowaniem miejsca budowy należy choćby w skrócie powiedzieć o formalnościach jakich należy dopełnić w związku z tym. Na portalu budowlanym www.wielkiebudowanie.pl można znaleźć informację, że pierwszą rzeczą o jakiej należy powiedzieć jest fakt, że prace przygotowawcze, w tym także zagospodarowanie terenu pod budowę, uznaje się już za element samej budowy, a co za tym idzie można tym się zająć dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Jakie prace zgodnie z przepisami uznaje się za prace przygotowawcze? Można tu wskazać następujące czynności:

  • geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie,
  • niwelacja terenu,
  • zagospodarowanie planu budowy (budowa obiektów tymczasowych),
  • doprowadzenie mediów na potrzeby budowy.

W praktyce oznacza to, że jakiekolwiek zagospodarowanie terenu pod budowę możemy rozpocząć dopiero po uzyskaniu zezwolenia na budowę. Pamiętajmy o tym, że jednocześnie z rozpoczęciem budowy, czyli zagospodarowaniem terenu zobowiązani jesteśmy do ograniczenia wstępu na budowę osobom niepowołanym, czyli konieczne jest ogrodzenie placu budowy.

Ogrodzenie placu budowy – rozwiązania i wymagania

ogrodzenie budowlaneZgodnie z przepisami budowlanymi wraz z rozpoczęciem budowy konieczne jest zabezpieczenie jej terenu, co w praktyce oznacza, że plac budowy należy ogrodzić. Według strony salvada.pl Można to zrobić za pomocą takich rozwiązań jak ogrodzenia budowlane tymczasowe lub ogrodzenie docelowe. Pamiętajmy jednak, że budowa to także i transport materiałów, dlatego ogrodzenie musi być tak pomyślane by nie powodowało kolizji lub też nie ograniczało dostępu maszyn ciężkich do budowy. Wszystko to sprawia, że praktyczniejsze jest ogrodzenie tymczasowe. Ogrodzenia przenośne mają tę zaletę, że można je łatwo w razie konieczności częściowo zdemontować, umożliwiając tym samym wjazd maszyn na teren budowy. W przypadku ogrodzenia docelowego zawsze trzeba też liczyć się z tym, że w trakcie budowy może ono zostać uszkodzone, a co za tym idzie wzrosną koszty.

Wyznaczenie stref na budowie

budowaWedług portalu www.ekspertbudowlany.pl wyznaczenie odpowiednich stref na placu budowy zapewnia sprawną pracę na budowie jak i bezpieczeństwo. Przy uwzględnieniu technologii budowlanej w jakiej wykonywany jest dom, jak i możliwości przestrzennych działki, wyznacza się miejsca w których to składowane są materiały budowlane, przygotowywane zbrojenia czy potrzebne zaprawy. Dodatkowo, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa na budowie warto wyznaczyć miejsca po których to pracownicy powinni się poruszać i którędy powinny jeździć maszyny budowlane. Wszystko to usprawni prace jak i pozwoli na uniknięcie wypadków, o które na budowie nie trudno.

Jak zorganizować odpowiednie zaplecze na budowie?

budowaOstatnią kwestią jaką warto umówić w temacie zagospodarowywania terenu pod budowę jest konieczność zapewnienia odpowiedniego zaplecza. Co rozumiemy pod pojęciem zaplecze na budowie? Chodzi tu o doprowadzenie koniecznych mediów na budowę, w tym przede wszystkim prądu jak i zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla pracowników, toalety, miejsca do spożywania posiłków, przebieranie się itd. Jeżeli chodzi o doprowadzenie prądu na teren budowy można przeczytać na e-jan.pl, że pomóc mogą takie rozwiązania jak rozdzielnica budowlana czy agregaty stacjonarne. Zarówno w przypadku rozdzielnic jak i agregatów stosuje się obudowy metalowe, dzięki czemu z powodzeniem mogą one być stosowane na zewnątrz. Wówczas to nie musimy czekać, aż zakłady energetyczne wydadzą zgodę na wykonanie przyłączenia do sieci. Dodatkowo profesjonalne agregaty prądotwórcze zasilane benzyną według strony www.gen-sys.pl często okazują się dostarczać prąd na budowę po cenie niższej niż standardowa taryfa. Niemniej należy pamiętać, że zakup tego typu rozwiązań to spory koszt. Doprowadzenie wody na budowę nie jest obowiązkowe, jednak w trakcie wylewania fundamentów zwykle konieczne jest sprowadzenie cysterny. W przypadku zaplecza pracowniczego to najpraktyczniejszym rozwiązaniem okazuje się wynajęcie kontenera, w którym to organizuje się stołówkę i miejsce dla pracowników, oraz toalet przenośnych typu toi toi. Wówczas to nie ma konieczności podłączania toalety do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Krótko podsumowując

Odpowiednie zaplanowanie placu budowy wpływa na to jak przebiega budowa jak i na to, jaki będzie jej rzeczywisty koszt. Warto zatem wiedzieć jakie elementy placu budowy są ważne i jak najefektywniej można go zagospodarować.