Transport przenośnikowy w zakładach produkcyjnych

Jednym z ważniejszych elementów gospodarki magazynowej jest sprawnie zorganizowany transport przenośnikowy. Polega on na przenoszeniu poszczególnych elementów konstrukcyjnych lub towaru do zapakowania pomiędzy poszczególnymi stanowiskami bez ingerencji człowieka, a za pośrednictwem różnego rodzaju maszyn. Transport przenośnikowy znacząco ułatwia i przyśpiesza przebieg prac w hali produkcyjnej i na magazynie.

Rola transportu przenośnikowego

niezawodna obrotnica rolkowaDlaczego ten rodzaj transportu jest tak ważny? Hale produkcyjne lub magazyny są zazwyczaj znacznych rozmiarów. Przez ręce poszczególnych pracowników przechodzi w ciągu jednej zmiany kilka tysięcy różnych części czy towaru który należy w jak najkrótszym czasie zapakować. Aby maksymalnie przyśpieszyć prace, przy produkcji zazwyczaj stosuje się model pracy, w którym pracownik jak najrzadziej ma opuszczać swoje stanowisko, a poszczególnie elementy, które musi zmontować lub zapakować, mają mu zostać dostarczone bezpośrednio na jego stanowisko pracy. W ten sposób oszczędza się nawet do dwóch godzin czasu dziennie, które pracownicy musieli poświęcać na poszukiwanie potrzebnych im do pracy elementów na swoje stanowiska pracy. Dzięki temu w firmach produkcyjnych, w sortowaniach lub na magazynach udało się znacząco zwiększyć wydajność pracowników oraz zmniejszyć ich zmęczenie wykonywanymi obowiązkami. Aby transport przenośnikowy odpowiednio działa, konieczne jest wyposażenie danego zakładu pracy w odpowiednio ilość maszyn, takich jak niezawodna obrotnica rolkowa. Działanie tego typu urządzeń polega na tym, że same dostarczają one na stanowiska pracy potrzebne pracownikom produkty. Przy każdym stanowisku znajduje się jedna tego typu maszyny, która, dzięki wyposażeniu w specjalną taśmę transportową, umożliwia pracownikom różnych działów wymienianie się poszczególnymi częściami bez konieczności odchodzenia ze stanowiska pracy.

Należy tutaj podkreślić, że wiele zakładów pracy nie mogłoby już należycie spełniać swoich funkcji bez zastosowania transportu przenośnikowego. Obroty sklepów wysyłkowych i tym samym ilość towaru, który trzeba zapakować w ciągu jednego dnia przewyższa już stanowcza możliwości człowieka. Dlatego też każde większe przedsiębiorstwo działa w oparciu o ten rodzaj transportu.