Szukamy szkoleń okresowych w Rzeszowie

Rzeszów to duże miasto z ogromnym potencjałem i możliwościami. Mieści się tam Rzeszowski Uniwersytet, różnorodne szkoły wyższe, które prowadzą szkolenia, kursy czy studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracownik powinien odbyć szkolenia z bhp i to na wstępie pracy czyli szkolenia wstępne, jak i w trakcie jej wykonywania czyli szkolenia okresowe. Obligatoryjność tych szkoleń wynika z przepisów prawa.

Sprawdzamy harmonogramy szkoleń okresowych w Rzeszowie

szkolenia bhp okresowe w RzeszowieHarmonogramy szkoleń są bardzo różnorodne i uzależnione od pełnionych funkcji, piastowanego stanowiska i wykonywanych czynności. Różnią się swoim charakterem, organizacją i co najważniejsze poruszanymi zagadnieniami. Tak więc inny harmonogram szkoleń okresowych bhp będą posiadać kierownicy, brygadziści czy mistrzowie niż nauczyciele matematyki bądź chemii, kierowcy lub pracownicy administracyjno-biurowi. Różny jest też okres odbywania szkoleń z zakresu bhp, ponieważ pracownicy administracyjno-biurowi powinni być  szkoleni nie rzadziej niż co 6 lat, pracownicy kierujący innymi osobami czy mistrzowie nie rzadziej niż co 5 lat, a z kolei pracownicy wykonujący szczególnie niebezpieczne czynności i narażeni na dodatkowe zagrożenia podczas wykonywania pracy nie rzadziej niż co rok. Pomimo wskazanych przez ustawodawcę terminów obywania szkoleń, w ich harmonogramie znajdziemy omówienie przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeanalizowanie ryzyk i zagrożeń oraz analizę ich zapobiegania. Dodatkowo na szkoleniach poruszane są zagadnienia problematyczne dotyczące miejsca wykonywania pracy, organizacji pracy czy samej organizacji zakładu pracy bądź przedsiębiorstwa. Wspomnieć również należy, że szkolenia bhp okresowe w Rzeszowie mogą odbywać się zarówno na kursach, szkoleniach poza miejscem pracy lub w miejscu pracy, gdzie przeprowadza je wewnętrzny behapowiec. W tym zakresie jednak decyduje pracodawca i to właśnie on kieruje pracowników na szkolenia bhp.

Bezpieczeństwo i higiena pracy ma bardzo duże znaczenie dla pracowników, jak i pracodawców. Każda osoba świadcząca pracę powinna znać przepisy dotyczące bhp i na bieżąco odświeżać wiedzę z tych zagadnień. Dlatego też szkolenia są bardzo ważnym elementem wykonywania pracy i pracodawca powinien dbać, aby pracownicy byli rzetelnie i skutecznie przeszkoleni.