Skuteczne leczenie choroby narkotykowej

Moja córka popadła w chorobę narkotykową i mimo moich usilnych próśb, nie zdecydowała się na leczenie. Jestem bezsilna, ale bardzo chciałabym jej pomóc. Mój terapeuta doradził mi, abym wystąpiła do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie córki i skierowanie jej do ośrodka odwykowego. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Terapeuta dał mi listę dobrych ośrodków zamkniętych, które są najskuteczniejsze w leczeniu uzależnień. Zazwyczaj pobyt w takim miejscu trwa co najmniej sześć miesięcy. Córka będzie załamana, ale nie zmienię zdania.

Polecane ośrodki odwykowe dla narkomanów

leczenie uzależnień od narkotykówPrzejrzę dokładnie te wszystkie ośrodki lecznicze, które mam spisane na kartce. Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda leczenie odwykowe w takim miejscu. Jak się okazuje, każdy dobry odwyk składa się z trzech etapów terapii. Każdy z etapów trwa kilka miesięcy, a samo ukończenie terapii jest uzależnione od tego, jakie zmiany w myśleniu pojawią się u pacjenta. Niektórzy pacjenci kończą leczenie w szóstym miesiącu, inni – nawet po dwóch latach. Liczy się zaangażowanie w terapię i bycie szczerym wobec grupy i terapeutów. Takie leczenie uzależnień od narkotyków jest dosyć skuteczne. Program terapii zakłada, że w pierwszej jego części realizowane są kwestie edukacyjne, czyli pacjenci zapoznawani są z objawami choroby i podpisują kontrakty terapeutyczne. Drugi etap terapii to przede wszystkim ciężka praca. Pacjenci otrzymują indywidualne plany leczenia i około trzydziestu tematów prac, które są prezentowane na zajęciach w grupie. Zajęcia grupowe odbywają się codziennie, a po nich każdy pacjent ma spotkania ze swoim terapeutą. Najważniejsze to zrozumieć, co jest przyczyną regulowania uczuć poprzez zmianę świadomości. Nie ważne, czy jest to alkohol, narkotyki czy hazard. Trzeci etap polega na zajęciach z relaksacji, zajęciach sportowych i nauki konstruktywnych metod radzenia sobie z głodem narkotykowym.

Jeśli chodzi o odwiedziny, to odbywają się one tylko raz w miesiącu. Telefony komórkowe są całkowicie zabrane, ale po miesiącu pobytu można wykonać raz na dwa tygodnie telefon – oczywiście, tylko w ważnych sprawach. Istotą terapii odwykowej jest oderwanie się od świata zewnętrznego i skupienie na sobie – na własnych przemyśleniach oraz zmierzenie się z konsekwencjami swojego zachowania.