Rodzaje systemów przeładunkowych

System przeładunkowy to system biznesowy, w którym towary są dostarczane do klienta w odpowiednim czasie. System ten wykorzystuje koncepcję transportu i powiązany system zarządzania logistyką. Czas dostawy zależy od zdolności firmy transportowej do terminowego dostarczenia towaru. System ten jest powszechny w branży magazynowej, gdzie magazyny zapewniają kanał dystrybucji. Systemy przeładunkowe mogą być również wykorzystywane do czynności związanych z odprawą magazynu.

Czas dostawy w systemach przeładunkowych

system przeładunkowyW tym systemie towary są sprawdzane przez odbiorcę przed wysłaniem towarów do odpowiedniego klienta. Przewoźnik wysyła towary, a odbiorca sprawdza towary na przenośniku. Jeśli towary zostały rozliczone, towary są wysyłane do klienta. Zazwyczaj towar dociera do klienta od jednego do dwóch dni. Cały proces jest zautomatyzowany i kontrolowany przez system przeładunkowy. Podczas procesu wymiany informacji towary są sprawdzane pod kątem wytrzymałości, jakości i trwałości. Towary są najpierw wysyłane za pomocą automatycznej maszyny sortującej, która zasadniczo działa jako magazyny. Po posortowaniu są one transportowane na ciężarówce lub umieszczane w ciężarówkach zgodnie z ich ciężarem. Gdy ciężarówki transportowe dotrą do klienta, czekają na przybycie towarów, aż zostaną dostarczone. Gdy towary dotrą do klienta, są przechowywane w pojemnikach magazynowych. Istnieją różne rodzaje systemów przeładunkowych, w tym załadunek i rozładunek, załadunek i rozładunek ciężarówki, przeładunek i przeładunek masowy. Załadunek i rozładunek ciężarówek obejmuje przemieszczanie materiałów, takich jak ciężkie meble, z magazynu do klienta. Gdy towary są przechowywane w magazynie, a towary nie są pożądane, są przechowywane w ciężarówce, dopóki nie będą potrzebne do sprzedaży przez klientów. Inny rodzaj systemu przeładunku, to taki, który oznacza odbiór towaru od klienta przez dostawcę. System magazynowania przechowuje następnie produkt, dopóki nie zostanie dostarczony do klienta. Po dostarczeniu system przeładunku magazynowego przenosi przedmioty do pojemników magazynowych w celu dalszego przechowywania. Jest uważany za wydajny tryb magazynowania ze względu na jego zdolność do obsługi rosnących wolumenów.

Przeładunek luzem to oddzielny system magazynowy, w którym towary są układane w stosy, aby umożliwić ich przemieszczanie w krótkim okresie. Towary są przechowywane w magazynie, dopóki nie będą odebrane przez klientów. Zapasy magazynowe są okresowo zwalniane, aby system magazynowy nie został przepełniony. Systemy przeładunkowe służą do przesyłania i przechowywania produktów, które nie są natychmiast potrzebne.