Przeprowadzenie audytu energetycznego

Koszty poniesione na ogrzanie budynków niekiedy są zmorą zarówno dużych firm jak i budynków mieszkalnych. I nie ma tu względu na metodę ogrzewania i stosowane paliwo. W każdym przypadku włodarze dążą do jak najniższych kosztów ogrzewania. Jak osiągnąć takie oszczędności?

Wykonanie audytu energetycznego budynku

Audyt energetycznyAby stwierdzić, czy faktycznie da się zaoszczędzić na ogrzewaniu budynku należy przeprowadzić audyt energetyczny. Pozwoli on na określenie słabych punktów systemu grzewczego oraz określi miejsca, w których straty ciepła są największe. Jeśli chodzi o instalację ważną rzeczą jest sprawność pieca. Sprawność to stosunek energii, jaką piec używa na grzanie do energii jaką dostarcza się w postaci paliwa. Jeśli jest zbyt niski ogrzewanie pochłania dużo zasobów, jednak oddaje niewiele ciepła, co sprawia, że większa ilość paliwa wystarcza na stosunkowo niedużą ilość ciepła. Kolejnym aspektem są miejsca utraty energii. Jeśli nawet instalacja będzie sprawna a takie miejsca będą występowały to bardzo szybko ciepło wydostanie się na zewnątrz. Szczególnie na to narażone są okna, szczególne te nieszczelne, drzwi oraz dach. Jeśli straty przez nie generowane są zbyt duże należy wymienić je na nowe, szczelniejsze, a w przypadku dachu zastosować ocieplenie wełną mineralną lub styropianem. Również wentylacja budynków może pochłaniać zbyt dużo ciepła. Aby temu zapobiec stosuje się specjalne wyciągi powietrz, które oddadzą ciepło podczas wentylacji nie powodując ochłodzenia powietrza wewnątrz pomieszczenia.

W przypadku przeprowadzenia audytu energetycznego nie tylko dbamy o własną kieszeń poprzez zniwelowanie nakładów poniesionych na ogrzewanie budynku. Równocześnie chronimy środowisko przed zanieczyszczeniami związanymi ze spalaniem oraz oszczędzamy zasoby ziemi takie jak węgiel czy gaz ziemny.