przedawnienie długu

Przedawnienie długu – czyli jak uniknąć zapłaty?

Coraz częściej spotykane są sytuacje w których osoby posiadające zobowiązania finansowe wobec różnych instytucji, lub osób prywatnych podejmują próbę uniknięcia spłaty swojego zadłużenia. W prawie istnieje wiele możliwości aby uniknąć uregulowania swoich zobowiązań. Jak zatem skutecznie uniknąć spłaty swojego długu?


Upływ czasu

przedawnienie długuJednym z rozwiązań umożliwiających uchylenie się od spłaty swojego zadłużenia jest wykorzystanie instytucji przedawnienia długu. Polega ono na odczekaniu określonej w prawie ilości czasu, w którym owo roszczenie ulega umorzeniu a jego ewentualne konsekwencje nie mogą już nas dotyczyć. Według informacji z www.lexagit.pl to rozwiązanie znajduje swoje zastosowanie zazwyczaj w sprawach, które dotyczą niewielkich wykroczeń takich jak:

  • mandaty,
  • zobowiązania spadkowe,
  • niezapłacone rachunki,
  • zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
  • alimenty.

Zazwyczaj okres ich przedawnienia wynosi od trzech do dziesięciu lat, po którym w naszych dokumentach pojawia się odpowiednia adnotacja dotycząca tego faktu. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, iż pomimo tego pewne instytucje mogą upomnieć się o swoje należności po czasie w którym sprawa powinna ulec przedawnieniu.

Wejście na drogę prawa

adwokatW sytuacji gdy sprawa dotycząca naszych zobowiązań nie może ulec przedawnieniu, trafia ona na drogę sądową gdzie zapada wyrok nakazujący spłatę długu. Możemy skorzystać ze sprzeciwu od nakazu spłaty w postępowaniu nakazowym. Polega to na złożeniu do sądu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i odstąpienie od wydanego wcześniej orzeczenia. W takim przypadku sąd ma obowiązek rozpatrzenia naszego wniosku w terminie określonym przez prawo i wydanie orzeczenia które podtrzyma wcześniejsze, lub też odstąpi od wydanego nakazu zapłaty. Jeśli decydujemy się na to rozwiązanie, niezbędne będzie udanie się do adwokata, który nie tylko poprowadzi naszą sprawę, ale pomoże nam przygotować odpowiedni wniosek który złożymy w sądzie. Najwięcej tego typu spraw toczy się w bydgoskich sądach, zazwyczaj wydają one wyroki utrzymujące wcześniejsze nakazy zapłaty długu.

Dochodzenie swoich roszczeń

kancelarie prawniczeZupełnie inaczej wygląda to ze strony osób usiłujących odzyskać należne im pieniądze, mają oni do dyspozycji szereg rozwiązań umożliwiających odzyskanie należności. Jednym z nich jest zgłoszenie sprawy do sądu lub prokuratury. W przypadku gdy nie mamy odpowiedniej wiedzy aby samemu poprowadzić swoją sprawę, możemy zlecić to w odpowiednim miejscu, jakim na pewno są kancelarie prawnicze, których pracownicy w sposób fachowy podejmą się reprezentowania nas w sądzie. Jest to rozwiązanie spotykane najczęściej w przypadku spraw dotyczących dużych sum pieniędzy związanych najczęściej z chybionymi inwestycjami czy też łamaniem postanowień zawartych w różnego rodzaju umowach. Przykładem tego typu postępowań mogą być sprawy które często latami toczą się przed bydgoskimi sądami

Odzyskanie należności

kredytGdy sprawa w sądzie kończy się po naszej myśli możemy rozpocząć windykacje należności, są to działania zmierzające do faktycznego odzyskania należytych nam pieniędzy. Polegają one przede wszystkim na prowadzeniu rozmów w celu ustalenia najdogodniejszych warunków spłaty zadłużenia. Odbywają się one często w obecności negocjatora, który pomaga ustalić rozwiązanie zadowalające dla obu stron. Wiele z osób które chcą odzyskać należne im pieniądze zastanawia się w jaki sposób to zrobić. Rozwiązaniem mogą okazać się firmy oferujące usługi windykacyjne. Ich działanie polega na spotkaniu z wierzycielem, w celu uzyskania informacji na temat proponowanych przez niego rozwiązań prowadzących do spłaty swojego zadłużenia.

Podsumowując temat

Jak widać nawet jeśli wpadniemy w spiralę zadłużenia do naszej dyspozycji jest wiele narzędzi, które pomogą nam uniknąć jego spłaty. Jeśli zaś jesteśmy zmuszeni do jego spłaty mamy do dyspozycji szereg możliwości, które umożliwiają porozumienie się między stronami w celu ustalenia form spłaty naszego zadłużenia. Warto jednak pamiętać aby nawet w takim przypadku spróbować samemu znaleźć najlepsze wyjście z tej sytuacji.