Profesjonalne badania gruntu

Termin badanie gruntu może być również używany jako rzeczownik opisujący opublikowane wyniki. W Stanach Zjednoczonych badania te zostały kiedyś opublikowane w formie książkowej dla poszczególnych powiatów przez National Cooperative Soil Survey Today. Badania gleby nie są już publikowane w formie książkowej; są one publikowane w Internecie i dostępne w internetowym badaniu gleb NRCS, w którym można stworzyć niestandardowe badanie gleby.

Czy warto wykonywać badania gruntu?

badanie gruntuPozwala to na szybki przepływ najnowszych informacji o glebie do użytkownika. W przeszłości opublikowanie papierowego badania gleby mogło zająć lata. Dzisiaj zmiany są dostępne publicznie. Ponadto najbardziej aktualne dane z badań gleby są dostępne w zakładce Pobierz dane o glebach w NRCS Web Soil Survey dla zaawansowanych użytkowników GIS, takich jak profesjonalne firmy konsultingowe i uniwersytety. Teraz firmy oferują usługę mapowania, w której próbki są pobierane za pomocą ATV wyposażonego w czujnik GPS, a mapa składników odżywczych lub tekstur może być wytwarzana podobnie do mapy plonów. Inne oferują zdjęcia cyfrowe satelitarne lub lotnicze, które pokazują jasność gleby wskazującą teksturę, materię organiczną gleby i wilgotność gleby. Można również wytwarzać obrazy RGB, które wskazują na zdrowie upraw i mogą wskazywać na podstawowe problemy, takie jak zagęszczenie gleby lub zasolenie. To badanie gruntu, klasyfikacja i interpretacja są dobrze ugruntowane w krajach na całym świecie i odgrywają znaczącą rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących użytkowania gruntów i zasobów naturalnych. Konieczna jest wiedza na temat rozmieszczenia różnych rodzajów gleb i wzorów rozmieszczenia gruntów, aby skierować działalność rolniczą na najbardziej odpowiednie obszary. Badania gleby są wymagane w celu zapewnienia odpowiednich informacji o zasobach dla dobrego użytkowania gruntów i planowania gospodarki gruntami. Dostarczają rolnikom informacji o glebie i rodzajach gruntów, które pomogą im efektywniej zarządzać ich działalnością. Decyzje, które należy podjąć w sprawie wniosków dotyczących zmian, czasu sadzenia i zbioru, rodzajów upraw i wymagań maszynowych są związane z warunkami glebowymi.

W Brazylii opracowano już dużą liczbę danych o glebie w ramach badań gleby i projektów badawczych dotyczących różnych aspektów nauk o glebie. Znaczna część tych danych została wykorzystana tylko raz i wiąże się z ryzykiem, że nigdy więcej nie zostanie wykorzystana. Podjęto szereg inicjatyw w celu opracowania niektórych istniejących danych dotyczących gleby.