Nowe regulacje wprowadzone przez loi Macron

W 2015 r. Francja przyjęła ustawę zwaną „loi Macron”, która dotyczy francuskiej płacy minimalnej w sektorze transportu. Płaca minimalna dotyczy kabotażu i wszystkich operacji transportu międzynarodowego (z wyłączeniem tranzytu). Ustawa weszła w życie 1 lipca 2016 r. Ustawa nakłada nowe obowiązki na francuski transport lądowy i międzynarodowy transport do lub z Francji.

Loi Macron nakłada nowe obowiązki na pracodawców

loi macron we francjiZgodnie z nowym prawem kierowcy zagraniczni podlegają francuskim przepisom prawa socjalnego, gdy wjeżdżają na terytorium Francji. Firmy transportowe muszą pamiętać o kilku zmianach. Wynagrodzenie dla kierowców według francuskiej płacy minimalnej (9,67 euro za godzinę). Francuska płaca minimalna ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przekracza faktycznie wypłacone wynagrodzenie kierowcy. Prawo zawiera zasady dotyczące obowiązków i odpowiedzialności klienta firmy transportowej. Na podstawie loi macron we Francji obowiązują też nowe formalności: Nowe przepisy mają zastosowanie do wszystkich niefrancuskich firm transportowych wysyłających pracowników do Francji na warunkach opisanych w art. L. 1262-1 i L 1262-2 francuskiej ustawy o zatrudnieniu, w szczególności w odniesieniu do transportu transgranicznego, jeżeli klient ma siedzibę we Francji lub prowadzi działalność we Francji; Dotyczy to również sytuacji, gdy firma przewozi do jednego ze swoich biur zatrudniony przez firmę tymczasową w celu przetransportowania do firmy działającej we Francji.

Prawo to nie dotyczy operacji tranzytowych. Poświadczenie nadania (Attestation de Détachement) ma ważność do 6 miesięcy. Nie trzeba podawać danych operacji. Jeśli chodzi o formularz to ministerstwo udostępniło szablonowy dokument. Kopia zaświadczenia musi być przewożona na pokładzie przez kierowcę i musi być okazana na polecenie właściwych organów podczas kontroli.