Niezawodne dźwigownice pomostowe

 

Transport wewnątrz przedsiębiorstw odgrywa zasadniczą rolę w sprawnym procesie produkcji, magazynowania i przeładunku. Do tych zadań przeznaczonych jest wiele rodzajów specjalistycznych urządzeń przystosowanych do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa. W wielu firmach gdzie zachodzi potrzeba transportowania bardzo dużych i ciężkich ładunków niezbędne stają się dźwigownice produkowane w kilku rodzajach o różnym przeznaczeniu.

Dźwigownice pomostowe do zastosowań w halach

specjalistyczne suwnice pomostoweW przedsiębiorstwach wielu branż instalowanych jest kilka rodzajów suwnic przy czym do najpopularniejszych zaliczyć należy specjalistyczne suwnice pomostowe, bramowe oraz półbramowe. Dość często do współpracy z suwnicami pomostowymi instalowane są urządzenia konsolowe. Suwnica pomostowa jest stosowana przede wszystkim w halach montażowych i magazynowych. Cechuje je bardzo duża zdolność do dokładnego manipulowania ładunkami w pionie i poziomie. Są to urządzenia nowoczesne zapewniające bezpieczeństwo pracy. Producenci oferują suwnice pomostowe o zróżnicowanym udźwigu i rozpiętości dostosowanych ściśle do potrzeb danej jednostki gospodarczej. Wszystkie suwnice tego typu są projektowane i wykonywane pod zamówienie po dokonaniu wizji lokalnej aby parametry były zgodne z potrzebami. Chodzi głównie o wspomnianą rozpiętość, udźwig oraz o prędkość poruszania, sposób sterowania i inne. Suwnice pomostowe poruszają się ponad poziomem hal po specjalnie przygotowanym torowisku. Umieszcza się na nim w zależności od potrzeb suwnice pomostowe natorowe lub podwieszane. Najważniejszym elementem suwnicy pomostowej jest most umieszczony na ruchomych czołownicach posiadających systemy kołowe oraz napędowe. W zależności od żądanego udźwigu mosty składają się z jednego lub więcej dźwigarów, po których porusza się cięgnik z przystosowanymi do danego ładunku cięgnikami. Sterowanie suwnicami pomostowymi odbywa się drogą radiową, przewodową lub z kabiny operatora.

Odbiorcy mają do dyspozycji specjalistyczne odmiany suwnic pomostowych dostosowanych do środowiska pracy. Są one odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami stałymi, chemicznymi, podwyższoną temperaturą czy materiałami wybuchowymi. Interesującym jest fakt, że dzięki elektronicznym systemom antykolizyjnym na jednym torowisku może pracować bezpiecznie kilka suwnic pomostowych.