Fachowa pomoc w ogłoszeniu upadłości

Wiele kancelarii prawnych stara się świadczyć swoje usługi w taki sposób, aby zapewnić swoim klientom dostęp do możliwości uzyskania porady, albo konkretnej pomocy w każdym rodzaju sprawy. W związku z tym bardzo często konieczne jest przede wszystkim odpowiednie zweryfikowanie najważniejszych aspektów, a także problemów, z którymi mogą borykać się potencjalni klienci kancelarii.

Uzyskanie informacjo o upadłości konsumenckiej

gliwice - upadłość konsumencka a komornikW ostatnim czasie dość często spotykanymi sprawami są te dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckich. W związku z tym duża część kancelarii prawnych stara się dostosować do tego typu zapotrzebowania i pomaga zainteresowanym klientom w uzyskaniu odpowiedniego orzeczenia. Obecnie możemy spotkać się nawet ze specjalistycznymi kancelariami, które zajmują się jedynie tego typu sprawami. Działają one w zasadzie w każdym mieście. Jednym z miast, w którym działa bardzo dużo tego typu kancelarii są między innymi gliwice – upadłość konsumencka a komornik, to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez klientów, którzy odwiedzają tego typu kancelarie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że bardzo dużo długów, jakie posiadają te osoby trafiło już na etap postępowania egzekucyjnego, które prowadzone jest przez komornika sądowego. W związku z tym osoby, które decydują się na korzystanie z tego rodzaju pomocy wolą się upewnić jaki wpływ będzie miało ogłoszenie upadłości konsumenckiej na toczące się postępowania egzekucyjne. Oczywiście w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne zostają umarzane. Dzieje się tak w wypadku uprawomocnienia się tego rodzaju orzeczenia. Przed uzyskaniem prawomocności konieczne jest zawieszenie postępowania. Warto jest z tego choćby powodu dokonać dokładnej weryfikacji wszelkiego rodzaju skutków, jakie te dwa stany rzeczy przynoszą w kontekście sytuacji osoby wobec której się one toczą.

Oczywiście bardzo ważne jest tutaj poinformowanie o tym fakcie komornika. Możemy zrobić to osobiście dostarczając wszelkiego rodzaju dokumenty, jak również możemy to powierzyć syndykowi, który został wyznaczony do prowadzenia naszego postępowania upadłościowego. Dzięki temu komornik będzie posiadał informację, która pozwoli mu na podjęcie określonych działań, które zmierzać będą do prowadzenia postępowania upadłościowego przez syndyka.