Czy badanie wariografem jest wiarygodne?

Badanie wykrywaczem kłamstw wykonywane jest przez wymiar sprawiedliwości, osoby prywatne.Co roku ta metoda badań cieszy się coraz większą popularnością.  Wariograf analizuje oznaki fizjologiczne towarzyszące określonym emocjom. Emocją uwidoczniają się w sytuacji kłamstwa. Naturalnych instynktów człowieka nie da się ukryć.

Przebieg wiarygodnego badania wariografem  

wiarygodne badania wariografemNie ma prostej odpowiedzi , ze dana osoba kłamie, trzeba rejestrować reakcje na zadane pytanie. Czujniki umieszczone na ciele mierzą ruch, częstotliwość oddechu, potliwość, puls i ciśnienie krwi, potliwość. Urządzenie kontroluje poziom stresu organizmu. Ekspert jest w stanie wywnioskować czy bada osoba kłamie. Aby przeprowadzone badanie było skuteczne , musi zostać przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi. Przed weryfikacją należy zapoznać badanego z metodą prowadzonej obserwacji. Osoba sprawdzająca wiarygodność odpowiedzi na pytania za pomocą wykrywacza kłamstw musi posiadać  odpowiednie certyfikaty. Aby przeprowadzić wiarygodne badania wariografem, należy odpowiednio przygotować pomieszczenie. Musi być ono wyciszone. Osoba  badana powinna być wyspana, zdrowa, nie może odczuwać głodu. Skuteczność działania wykrywacza kłamstw wynosi ponad 80 %.  Wyniki obserwacji są brane pod uwagę przed Sąd, ale nie mogą być jedynym dowodem w sprawie. Nie jest to obowiązkowa procedura, strona procesu może nie wyrazić zgody na takie dochodzenie. Jeśli ktoś nie ma nic do ukrycia zgadza się na taką analizę. Na badanie również często nie zgadzają się osoby, które podważają skuteczność urządzenia. Wyniki badań wykrywaczem kłamstw nie mogą być podstawą do postawienia wyroku. W polskim prawie potrzebne są jasne jasne dowody przestępstwa. Pod pewnymi warunkami można zbadać wykrywaczem kłamstw świadków sprawy. Choroby serca są przeciwwskazaniem do przeprowadzenia tego typu analizy zachowania podczas odpowiedzi na pytania.

Analogowe urządzenia były podatne na błędy, wiele osób uważało, że można oszukać wykrywacz kłamstw. Jednak  cyfrowe przyrządy do analiz zachowania fizjologicznego człowieka  monitorują reakcje za pomocą matematycznych algorytmów, które zapewniają precyzyjny wynik. Dostępne jest wiele najnowszych bardzo dokładnych modelu urządzeń stworzonych przez amerykańskich naukowców.