Co oznacza dobry coaching zespołowy?

Coaching jest procesem szkolenia, który pomaga zarówno pojedynczym osobom, jak i organizacjom rozwijać się, zwiększać efektywność, a także osiągać cele. Wyróżnia się coaching grupowy, indywidualny oraz zespołowy. Ten ostatni z nich stanowi ciekawą, a zarazem efektywną alternatywę dla szkoleń. 

Charakterystyka coachingu zespołowego

dobry coaching zespołowyIstnieje kilka podstawowych zasad coachingu zespołowego. Jego podstawą są relacje interpersonalne pomiędzy członkami zespołu. Po pierwsze ważne jest, aby uczestnicy realizowali wspólny cel. Ponadto zespół coachingowy musi składać się z osób o podobnych cechach czy też o zbliżonym zaawansowaniu zawodowym np. jeden zespół tworzy zarząd firmy, zaś drugi pracownicy działu marketingu. Oczywiście obowiązuje zasada poufności –uczestnicy – którzy wymieniają się swoim doświadczeniem, muszą zachować w tajemnicy to, co ma miejsce podczas sesji coachingowych. Poza tym coach musi przystosować tempo szkolenia do stopnia szybkości przyswajania wiedzy swoich podopiecznych. Powinien wypracować taki model, który będzie atrakcyjny i przydatny dla wszystkich uczestników w grupie. Dobry coaching zespołowy opiera się na metodzie pracy z zespołem, w której to coach wspiera zespół w podnoszeniu jego efektywności. Jego pierwszy etap stanowi określenie celów zespołu. Drugim punktem jest przeanalizowanie dostępnych możliwości działania oraz wykreowanie tych, których zespół wcześniej nie zauważał, a mogą być one przydatne w drodze do osiągnięcia wymarzonych celów. Coach rozwojowy wspiera również zespół podczas tworzenia planu działania: określa potencjalne przeszkody, które zespół może napotkać po drodze, a także układa strategię im przeciwdziałania. Monitorowanie realizacji planu to ostatni etap procesu, pomagający przeanalizować skuteczność utworzonego wcześniej planu. Pojawiają się tutaj również pomysły jego ewentualnego skorygowania. 

Trening rozwojowy może stanowić niezwykle cenne oraz skuteczne narzędzie strategiczne, wpływające na wydajność oraz realizację celów całej firmy. Niestety bardzo często coaching zespołowy mylony jest z tym grupowym, a istnieje pomiędzy nimi kilka ważnych różnic. Do kluczowych należą ich cele: przy coachingu grupowym są one indywidualne, natomiast przy zespołowym – wspólne (pracownicy realizują wspólny plan).