Co geodeci robią na budowie?

Podczas każdego procesu budowlanego wykonywane są specjalistyczne czynności. Właśnie dlatego na budowie pracują nie tylko tak zwani pracownicy fizyczni, ale też cała kadra kierownicza, która odpowiada za całą budowę. Wykonywane są między innymi prace pomiarowe, dzięki temu budowany budynek będzie zgodny w stu procentach z projektem. Żaden proces budowlany nie może obejść się bez udziały geodety. Jest to osoba niezbędna przy każdej budowie, ponieważ to właśnie ona sprawdza na bieżąco czy budynek się nie przechyla i czy stoi na swoim miejscu.

Praca geodety na budowie

geodetaKażdy proces budowlany składa się z podobnych elementów. Rola geodety zaczyna się w momencie gdy inwestor zgłasza chęć wykonania jakiejś budowli. Geodeta wtedy zaczyna współpracę z projektantem, po to aby usadowić budynek na działce w taki sposób, aby wszystkie normy zostały zachowane. Następnie zaczynają się tak zwane prace terenowe, których pierwszym etapem są prace ziemne. Geodeta wytycza budynek. W prostym tłumaczeniu oznacza to tyle, że geodeta wskazuje gdzie mają zostać wykonane wykopy pod fundament. Następnie wylewana są fundamenty i geodeta wykonuje tak zwaną inwentaryzację powykonawczą. Taka inwentaryzacja wykonywana jest po każdym etapie budynku. Na jej podstawie opracowywana jest dokumentacja z zakresu geodezji, która musi zostać przedstawiona przy odbiorze budynku. Geodeta jest odpowiedzialny za tak zwaną dokładność zewnętrzną i dokładność wewnętrzną. Dokładność zewnętrzna to dbałość o to, aby budynek został wybudowany w tym miejscu na działce, w którym powinien. Natomiast dokładność wewnętrzna, to wszystko to co znajduje się wewnątrz budynku, to znaczy usadowienie wewnętrznych ścian nośnych, przewodów kominowych i klatki schodowej. Wszystko to jest po to, aby budynek był zgodny z projektem.

Rola geodety podczas budowy jest bardzo duża. Wyżej opisałem tylko po krótce najważniejsze czynności jakie są wykonywane. W przypadku małej budowy, na przykład domu jednorodzinnego, nie ma aż tak dużo pracy. Jednak jeśli buduje się budynek o wielkości kilku tysięcy metrów kwadratowych, który posiada kilka kondygnacji, to na placu budowy pracuje conajmniej kilku geodetów i są oni na tej budowie całymi dniami. Im większa budowa, tym więcej mają pracy.