park

Wyposażenie nowoczesnego parku miejskiego

Współczesna architektura miejska opiera się na estetyce. Estetyka ta przejawia się w minimalizmie i odpowiednim ułożeniu poszczególnych komponentów. Jednakże wygląd to nie wszystko. Współczesny park miejski powinien być również funkcjonalny i posiadać ważne elementy użyteczności publicznej.