bhp

Bezpieczeństwo w miejscu pracy – co warto o nim wiedzieć?

Mówiąc o wykonywaniu danego zawodu, zazwyczaj pierwsza myśl, która się pojawia dotyczy zazwyczaj naszych kompetencji, oraz poziomu umiejętności jakie posiadamy. Niestety w wielu przypadkach zapominamy o zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa nie mówiąc już o zastosowaniu podstawowych zasad higieny pracy, jak się jednak okazuje ich przestrzeganie może uratować życie, a także zapewnić odpowiedni poziom naszego zdrowia.

Po co te ciągłe szkolenia?

bhpRozpoczynając nową prace zazwyczaj czeka nas szereg szkoleń, dotyczą nie tylko przygotowania do danego stanowiska pracy,obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń, lecz także szeroko rozumianego BHP do zagadnień które powinniśmy przyswoić podczas takiego szkolenia należą:

  • zachowanie na stanowisku pracy,
  • wytyczne związane z przestrzeganiem czasu pracy,
  • przepisy związane bezpieczeństwem miejsca pracy.

W wielu przypadkach treści te ulegają powtórzeniu, co może budzić niechęć do uczestnictwa w nich. Należy jednak pamiętać, iż mają one na celu uświadomienie nowych pracowników, a także ich utrwalenie wśród dotychczasowych Należy przede wszystkim pamiętać aby sprawdzić czy osoba je prowadząca posiada. Odpowiednie kwalifikacje np. ukończone odpowiednie kursy BHP, które można wykonać min. w Warszawie.

Nie tylko teoria

szkolenia BHPWedług www.portalbhp.pl jednym z podstawowych zarzutów pod adresem szkoleń, jest sprawa ich formuły oraz sposobu prowadzenia. Jak pokazują najnowsze praktyki coraz częściej odchodzi się od nudnych wielogodzinnych wykładów na rzecz szkoleń połączonych nabywaniem umiejętności praktycznych takich jak:

  • pierwsza pomoc,
  • wiedza o zasadach zachowania się w przypadku wystąpienia pożaru.

Wzrost zainteresowania tego typu szkoleniami powoduje nie tylko zdobycie wiedzy, którą pracownik wykorzysta w zakładzie pracy, lecz także w sytuacji gdy znajdzie się w sytuacji zagrażającej jego życiu, lub osób znajdujących się w jego otoczeniu. Kolejną umiejętnością przydatną na niemal każdym stanowisku pracy, jest znajomość przepisów ochrony przeciwpożarowej co prawda większość miejsc pracy wyposażona jest w specjalne systemy takie jak czujniki dymu, zraszacze. Tego typu szkolenia BHP odbywają się zazwyczaj na terenie zakładu bądź też w miejscowej jednostce straży pożarnej, i prowadzone przez specjalistów.

Specjalistyczne szkolenia BHP

szkoleniaJeśli zaś chodzi o szkolenia wymagane do wykonywania konkretnych zawodów jedną z najbardziej znanych branż wymagających odpowiednich uprawnień jest budownictwo. W tej dziedzinie mamy do czynienia z wieloma czynnikami czynnikami zagrażającymi zdrowiu i życiu pracownika, nie chodzi tutaj tylko o zagrożenia wynikające z faktu obsługi ciężkiego sprzętu ale przede wszystkim o kontakt z niebezpiecznymi substancjami czy materiałami Przykładem działalności w której pracownicy są szczególnie narażeni na kontakt z niebezpiecznymi substancjami, są firmy zajmujące się usuwaniem azbestu. Myśląc o rozpoczęciu pracy w tym zawodzie musimy się przygotować na odbycie specjalistycznego kursu usuwania azbestu, obejmującego oprócz szkolenia także wiedzę na temat jego składowania i utylizacji.

Najważniejsza jest ochrona

odzież BHPOstatnim elementem o którym warto pamiętać jest wyposażenie w odzież BHP i odpowiednie ubrania robocze, to właśnie one zapewnią naszym pracownikom odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa, obecnie dostępnych jest wiele miejsc zaopatrzenia firm w atestowane akcesoria BHP zapewniające najwyższy poziom ochrony.

Podsumowując

Jak widać wiedza którą powinniśmy posiadać, na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa wykonywanej pracy jest bardzo szeroka i rozległa. Pomimo ogromu zawiłych i niezrozumiałych przepisów określających pracę na danym stanowisku, których spełnienie wiąże się niejednokrotnie z koniecznością odbycia wielu szkoleń i kursów należy mieć na uwadze, że służą one poprawie bezpieczeństwa a co za tym idzie budowie pozytywnego wizerunku naszej firmy jako dbającej o dobro swoich pracowników poprzez zapewnienie im odpowiedniej i zawsze aktualnej wiedzy na temat sposobów zapobiegania zagrożeń przy pracy.